Figural dubbelväv eller finnväv är en tekniskt avancerad vävteknik.
Tekniken innebär att man samtidigt och parallellt väver i två lager, genom att låta lagren byta plats uppstår mönsterbilden, detta sker genom att mönstret plockas för hand i väven. Genom att man arbetar i två separata lager finns det möjlighet till två separata färgsystem vilket ger tekniken speciella förutsättningar och utmaningar.