Jag fascineras av ytor och strukturer och arbetar  därför ofta med olika ytmönstrande tekniker i mina mattor , såsom slarvtjäll, rya och noppväv. Eftersom infärgningen av materialet är en viktig del av mitt arbete har jag även där arbetat med olika tekniker, tex ikat. Jag intresserar mig för återbruk och återanvänder ofta gamla textilier i mina vävar.