Jubileumsverk "Tingen talar i tystnaden"

till Skånemejerier i Lunnarp 50-års jubileum

Vid ett jubileum eller en födelsedag uppmärksammas det som varit samtidigt som framtiden med nya utmaningar kommer i fokus. I utvecklingen ligger en konstant dialog med de erfarenheter man erövrat. För mig gestaltar den befintliga samlingen av äldre mejeriföremål en rad tysta historieberättare, varje föremål har använts av en rad olika människor som i sin kontakt "laddat" det med minnen. Jag vill med hjälp av samlingen gestalta den konstanta dialogen mellan då, nu och sen.

Ett nytt konstnärligt verk av de befintliga föremålen.

Mitt verk innebär att samlingen får en omgestaltning, en tydlighet, och en mer framskjuten position. Till detta kopplar jag tre mindre textila bilder som mer tydligt blir min kommentar till verket i helhet.