Mässhake och stola till Fågeltofta kyrka

Material: yttertyg – handfärgat violett vadmal

foder – handfärgat violett taisiden

broderi – lingarn och handfärgat silkegarn

En mässhake och stola speciellt anpassad till kyrkan, sparsamt dekorerad med broderier som knyter an till de utsmyckningar som finns i kyrkorummet och även ryms i den violetta färgens liturgiska betydelse. Violett är eftertankens och botgöringens färg och används främst under fastan och adventstiden.

Min idé utgår från att jag ville göra en mässhake och stola som knyter an till den känsla av tidlöshet och enkelhet som finns i denna lilla kyrka från medeltiden, och dess geografiska placering i en storslagen natur. Att arbeta så miljövänligt som möjligt innebär för mig att hitta ett andligt förhållningssätt vilket känns viktigt för slutresultatet.